6 thông tin dễ bị sai sót trên thông báo phát hành hóa đơn

Tin tức

Written by:

Khi tiến hành lập thông báo phát hành hóa đơn vì một số sơ xuất nên doanh nghiệp có thể ghi sai một số thông tin. Để giúp các doanh nghiệp hạn chế tối đa các sai sót có thể gặp phải khi lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử, trong bài viết này sẽ liệt kê 06 thông tin dễ bị sai sót nhất.

Một trong những công việc quan trọng mà các kế toán cần phải thực hiện trong giai đoạn chuyển đổi hình thức hóa đơn từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử đó chính là việc tìm hiểu và nắm bắt các nội dung liên quan. Khác với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử kèm bảng kê là vi phạm pháp luật, cùng với đó, việc nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử cũng có những quy định cụ thể hơn. Trong trường hợp doanh nghiệp viết sai thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn thì cần phải tiến hành chỉnh sửa để tránh bị xử lý theo quy định của pháp luật. 06 thông tin dễ bị sai sót trên thông báo phát hành hóa đơn có thể kể đến như:

– Thông tin tên, địa chỉ đơn vị phát hành ghi không đúng với thông tin đăng ký thuế. Đây là trường hợp không thường xảy ra, tuy nhiên, việc ghi tên, địa chỉ đơn vị phát hành các kế toán cần phải lưu ý để ghi trùng khớp với thông tin đăng ký thuế.

– Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hoá đơn bị trùng với các số hoá đơn đã thông báo phát hành. Đây cũng là trường hợp dễ mắc phải.

– Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn không phù hợp với thông tin trên mẫu hóa đơn đính kèm.

– Ngày bắt đầu sử dụng đúng quy định

– Không có thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử. Thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử là một trong những nội dung quan trọng trên thông báo phát hành hóa đơn. Tuy nhiên, nhiều kế toán lại bỏ qua hoặc ghi không đúng so với quyết định áp dụng hóa đơn điện tử đính kèm.

– Thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử không khớp đúng với thông tin trên quyết định áp dụng hóa đơn điện tử đính kèm.

Ngoài ra, các quyết định định kèm thông báo phát hành hóa đơn điện tử cũng là nội dung mà các kế toán thường thực hiện sai sót, ví dụ như:

Đối với quyết định áp dụng hóa đơn điện tử:

– Kế toán thực hiện không đính kèm Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử khi gửi Thông báo phát hành

– Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử lại không có chữ ký, đóng dấu của người nộp thuế.

– Nội dung trên Quyết định không đầy đủ các nội dung theo mẫu quyết định ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Quy định về hóa đơn đối với hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền

Thời hạn nộp báo cáo thuế và các loại tờ khai của doanh nghiệp

Bên cạnh quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, các kế toán cũng cần lưu ý về nội dung đối với hóa đơn mẫu đi kèm. Luôn ghi nhớ việc đính kèm mẫu hóa đơn điện tử khi thực hiện việc gửi thông báo phát hành hóa đơn, đảm bảo hóa đơn mẫu đẩy đủ các chỉ tiêu bắt buộc của hóa đơn, đảm bảo thông tin tên, địa chỉ đơn vị trên hoá đơn mẫu khớp đúng với thông tin đăng ký thuế.

Như vậy, trên đây là các thông tin dễ bị sai sót khi kế toán doanh nghiệp thực hiện việc lập thông báo phát hành hóa đơn. Với việc liệt kê chi tiết các sai sót có thể gặp phải hy vọng kế toán doanh nghiệp đã nắm được các nội dung và đầu mục các nội dung cơ bản để khi thực hiện việc lập hóa đơn được nhanh chóng, chính xác và thuận tiện nhất, tránh tối đa các sai sót làm mất thời gian để bổ sung, sửa sai và nộp phạt.

 

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *